تصاویری حیرت آور از فضای لایتناهی

 تصاویری حیرت آور از فضای لایتناهی

        هر زمان انسان متوجه مخلوقات و عجائب خلقت و عظمت بزرگی آن میگردد و در مورد آن به تحقیق و بررسی میپردازد پی به عظمت آفریننده آن یعنی خداوند آفریننده زیبائی ها و کوچکی و عجز و زبونی انسان در مقابل آن می افتد و همان جاست که خاضعانه در مقابل پروردگار خود سر به تعظیم و تکریم فرود می آورد .

 و تبارک الله الاحسن الخالقین .

Фото туманностей нашей Вселенной

امید وارم از تصاویر تهیه شده لذت ببرید.

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной

 

Фото туманностей нашей Вселенной
 
لطفاْ از نظرات لایتناهی و خلاقانه خودتان ما را محروم نسازید.
/ 0 نظر / 27 بازدید