تنها خانه ای توانست در سیل می سی سی پی امان بماند.

تنها خانه ای توانست در سیل می سی سی پی امان بماند.


 
لطفاْ از نظرتان ما را مطلع فرمائید.
/ 0 نظر / 25 بازدید