تازه های حیات وحش - امداد و نجات در حیوانات

امداد و نجات در حیوانات

Материнский инстинкт


امداد حیوانات و حس مدد جوئی در شیران باعث نجات بچه شیر سقوط کرده در گودال میگردد .

Материнский инстинкт
Материнский инстинкт
Материнский инстинкт
 
لطفا با نظرات خوب خود ما را امداد و یاری فرمائید.
/ 0 نظر / 38 بازدید